Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Kommentar Ändrad
v 35 Tors 2020-08-27 v 35
14 - 19 MMVF05, MVKN60, MVKN95 MMVF05-0117, MVKN60-0114, MVKN95-0118 Värmeöverföring, Turbomaskinernas teori, Skriftlig tentamen Omtentamen F4-bem, M3, M4-en, M5-en, MLIV1, Pi4-bem Lokal: inst 2019-03-18 16:44