Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Kommentar Ändrad
v 43 Fre 2020-10-23 v 43
14 - 19 FMS140, FMSF75 FMS140-0115, FMSF75-0217 Tentamen Tentamen W3 Ingen salstenta och ingen plussning, pga Covid 19. Se schema i Canvas för information., Omtenta för FMS140 2020-09-28 09:49
 
Tentamen