Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 16 Ons 2020-04-15 v 16
8 - 13 FHLF01, FHLF10, FHLF20 FHLF01-0212, FHLF10-0115, FHLF20-0117 Tentamen Omtentamen BME4-bdr, F3, M3, Pi3 Sparta:D 2020-03-24 09:17
v 23 Mån 2020-06-01 v 23
14 - 19 FHLF01, FHLF10, FHLF20 FHLF01-0212, FHLF10-0115, FHLF20-0117 Tentamen Tentamen BME4-bdr, F3, M3, Pi3 MA 10C-J 2019-03-04 12:37
v 35 Fre 2020-08-28 v 35
14 - 19 FHLF01, FHLF10, FHLF20, FHLN25 FHLF01-0212, FHLF10-0115, FHLF20-0117, FHLN25-0117 Tentamen, Brottmekanik, fortsättningskurs Omtentamen BME4, BME4-bdr, F3-4, M3, M4-bem, Pi3-4 Sparta:D 2019-03-25 13:19