Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 3 Mån 2020-01-13 v 3
8 - 13 VFTN45 VFTN45-0117 Speciell fastighetsrätt Tentamen L5-fr MA 8C 2020-02-06 14:00
v 17 Mån 2020-04-20 v 17
8 - 13 VFTF10, VFTN45 VFTF10-0213, VFTN45-0117 Tentamen Fastighetsbildning, Speciell fastighetsrätt Omtentamen L3, L5-fr E:3336 2019-10-23 12:24