Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 3 Tors 2020-01-16 v 3
8 - 13 FFFN05, FYST40 FFFN05-0109, FYST40-0901 Nanomaterial - Termodynamik och kinetik, Nanomaterial - termodynamik och kinetik Tentamen F4, FYST40, K4-m, N4-m Fys:H421 2019-06-25 08:50
v 16 Ons 2020-04-15 v 16
8 - 13 FAFN15, FFFN05, FYST35, FYST40 FAFN15-0107, FFFN05-0109, FYST35-0901, FYST40-0901 Kristalltillväxt och halvledarepitaxi, Nanomaterial - Termodynamik och kinetik, Nanomaterial - termodynamik och kinetik Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen F4, K4-m, N4-m, N4-nf Fys:H421 2020-04-06 12:04