Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 44 Mån 2019-10-28 v 44
14 - 18 VTTF05 VTTF05-0116 Trafikteknisk teori Tentamen IBYI2, IBYV2 3T E210, 3T E230 2019-11-07 08:07
v 17 Tis 2020-04-21 v 17
8 - 13 VTTF05, VTVA50 VTTF05-0116, VTVA50-0112 Trafikteknisk teori, Transport och samhälle Omtentamen IBYI1-2, IBYV1-2 3T E210 VTTF05 tenterar 4 timmar 2019-08-19 07:59
v 34 Ons 2020-08-19 v 34
14 - 19 VTTF05, VTVA50, VVBF15 VTTF05-0116, VTVA50-0112, VVBF15-0111 Trafikteknisk teori, Transport och samhälle, Del 1 Omtentamen IBYI1-3, IBYV1-2 3T E413, 3T E421 VTTF05 och VVBF15 ges digitalt. 2020-08-13 11:35