Tentor
Tentamen
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 38 Fre 2021-09-24 v 38
8 - 10 KC:Tellurium 2021-09-08 07:45
9 - 13 SFSH11, SFSH20 SFSH11-1601 Svenska som främmande språk - nivå 1 Tentamen SFSH20 MA 10, Hela, MA 9, Hela Grupp A, B & C 2021-09-16 13:41
9 - 12 TYSA21 TYSA21-0704 Språkkunskap Tentamen TYSA21 SOL Humanisten H140 2021-06-24 10:19
10 - 11 MH:227 Munta Monte Carlo 2021-09-16 07:43
12 - 12 STVA13 STVA13-D1 Statsvetenskaplig introduktion Tentamen, Utlämning av uppgift STVA13 2021-02-02 11:47

Tentor
Omtentamen
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 38 Fre 2021-09-24 v 38
16 - 20 SVEF27 SVEF27-2101 Skriftlig färdighet Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen SVEF27 2021-09-01 12:45

Tentor
Omtentamen med föranmälan

Inga bokningar

Tentor
Hemtentamen

Inga bokningar

Tentor
Omtillfälle hemtentamen

Inga bokningar

Tentor
Dugga
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 38 Fre 2021-09-24 v 38
8 - 10 KEMA20 KEMA20-1802 Allmän kemi, deltentamen Distansundervisning pga. covid-19, Dugga KEMA20 2021-08-04 07:50
9 - 9 FEKH20 FEKH20-1102 Dugga 1 Dugga, Online FEKH20-21H Anmälan krävs! Se din kurs i canvas för mer information. Remember to sign up! Check your courspage in Canvas for more information about the exam. 2021-09-13 17:04

Tentor
Kontrollskrivning

Inga bokningar

Tentor
Muntlig tentamen
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 38 Fre 2021-09-24 v 38
9 - 16 SFSA30, SFSH20 SFSA30-1601, SFSH20-1605 Svenska som främmande språk – nivå 5, Svenska som främmande språk - nivå 5 Muntlig tentamen SFSA30, SFSH20 SOL Absalon A129b Grupp A 2021-08-10 14:25
9 - 16 SFSA30, SFSH20 SFSA30-1601, SFSH20-1605 Svenska som främmande språk – nivå 5, Svenska som främmande språk - nivå 5 Muntlig tentamen SFSA30, SFSH20 SOL Humanisten H135a Grupp B 2021-09-20 09:59
9 - 16 SFSA30, SFSH20 SFSA30-1601, SFSH20-1605 Svenska som främmande språk – nivå 5, Svenska som främmande språk - nivå 5 Muntlig tentamen SFSA30, SFSH20 på Hallands nation, Grupp C 2021-09-13 13:39
9 - 12 SKOB34 Muntlig tentamen SKOB34 3T D100 GreenPark-Hela Se separat schema på Canvas 2021-08-24 16:55
13 - 16 SKOB34 Muntlig tentamen SKOB34 3T D100 GreenPark-Hela 2021-08-24 16:55

Tentor
FMAA55

Inga bokningar
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Dugga
 
Muntlig tentamen
 
Omtentamen
 
Online
 
Tentamen
 
Utlämning av uppgift
 
Flera Undervisningstyp