Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 49 Tors 2021-12-09 v 49
13 - 17 FMIF40, TFRG40 FMIF40-0116, TFRG40-0116 Delprov 1, Avfallshantering och resurshushållning Tentamen TFRG40, W4-ms V:Q1 2021-03-02 16:01
v 16 Ons 2022-04-20 v 16
14 - 19 FMIF01, FMIF05, FMIF40, FMIF50, FMIF55, FMIN15, FMIN25, TFRF56, TFRG40, TFRN90-91, VTVA05 FMIF01-0213, FMIF05-0214, FMIF40-0116, FMIF50-0217, FMIF55-0119, FMIN15-0117, FMIN25-0117, TFRF55-0110, TFRF56-0110, TFRF56-0120, TFRG40-0116, TFRN90-0117, TFRN91-0120, VTVA05-0114 Tentamen, Tentamen och miljörättsprojekt, Delprov 1, Miljöledning och hållbarhetsredovisning, Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser, Environmental issues, Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv, Avfallshantering och resurshushållning, Miljökunskap Omtentamen BME4, C4, E4-em, F3, F4-es, I4, L1, TFRF56, TFRG40, TFRN90-91, V2, W3, W4-es, W4-ms MA 8, Hela FMIF55 = 4 timmar VTVA05 = 4 timmar FMIF01 = 4 timmar 2021-04-13 09:18
v 34 Mån 2022-08-22 v 34
14 - 19 FMIF01, FMIF05, FMIF40, FMIF50, FMIF55, FMIN15, FMIN25, TFRF56, TFRG40, TFRN90-91, VTVA05 FMIF01-0213, FMIF05-0214, FMIF40-0116, FMIF50-0217, FMIF55-0119, FMIN15-0117, FMIN25-0117, TFRF55-0110, TFRF56-0110, TFRF56-0120, TFRG40-0116, TFRN90-0117, TFRN91-0120, VTVA05-0214 Tentamen, Tentamen och miljörättsprojekt, Delprov 1, Miljöledning och hållbarhetsredovisning, Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser, Environmental issues, Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv, Avfallshantering och resurshushållning, Husbyggnadsteknik Omtentamen BME4, C4, E4-em, F3, F4-es, L1, TFRF56, TFRG40, TFRN90-91, V2, W3, W4-es, W4-ms MA 8, Hela FMIF55 = 4 timmar VTVA05 = 4 timmar FMIF01 = 4 timmar 2021-04-13 09:47
 
Omtentamen
 
Tentamen