Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 49 Tors 2021-12-09 v 49
13 - 17 FMIF40, TFRG40 FMIF40-0116, TFRG40-0116 Delprov 1, Avfallshantering och resurshushållning Tentamen TFRG40, W4-ms V:Q1 2021-03-02 16:01
v 16 Ons 2022-04-20 v 16
14 - 19 FMIF01, FMIF05, FMIF20, FMIF40, FMIF50, FMIF55, FMIN15, FMIN25, TFRF56, TFRG40, TFRN90-91, VTVA05 FMIF01-0213, FMIF05-0214, FMIF20-0111, FMIF40-0116, FMIF50-0217, FMIF55-0119, FMIN15-0117, FMIN25-0117, TFRF56-0120, TFRG40-0116, TFRN90-0117, TFRN91-0120, VTVA05-0114 Tentamen, Tentamen och miljörättsprojekt, Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv , Delprov 1, Miljöledning och hållbarhetsredovisning, Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser, Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv, Avfallshantering och resurshushållning, Miljökunskap Omtentamen E4-em, F3, F4-es, L1, MHET1, MLIV1, MPRR2, TFRF56, TFRG40, TFRN90-91, V2, W3, W4-es, W4-ms MA 8, Hela FMIF55 = 4 timmar VTVA05 = 4 timmar FMIF01 = 4 timmar FMIF20/TFRF56 = 3 timmar 2022-05-10 16:04
v 34 Mån 2022-08-22 v 34
14 - 19 FMIF01, FMIF05, FMIF40, FMIF50, FMIF55, FMIN15, FMIN25, TFRG40, TFRN90-91, VTVA05 FMIF01-0213, FMIF05-0214, FMIF40-0116, FMIF50-0217, FMIF55-0119, FMIN15-0117, FMIN25-0117, TFRG40-0116, TFRN90-0117, TFRN91-0120, VTVA05-0214 Tentamen, Tentamen och miljörättsprojekt, Delprov 1, Miljöledning och hållbarhetsredovisning, Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser, Avfallshantering och resurshushållning, Husbyggnadsteknik Omtentamen C4, D4, E4-em, F3, F4-es, I4-5, L1, TFRG40, TFRN90-91, V2, W3, W4-es, W4-ms MA 8, Hela FMIF55 = 4 timmar VTVA05 = 4 timmar FMIF01 = 4 timmar FMIF20/TFRF56 = 3 timmar 2022-09-09 10:37