Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal
v 22 Tors 2022-06-02 v 22
8 - 13 FKFN35, FYST38 FKFN35-0117, FYST38-1001 Miljömätteknik Tentamen E4, F4-es, W4-ms DC:567 Seminarierum
v 33 Tors 2022-08-18 v 33
8 - 13 FKFN35, FYST38 FKFN35-0117, FYST38-1001 Miljömätteknik Omtentamen E4, F4-es, W4-ms
 
Omtentamen
 
Tentamen