Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 43 Ons 2021-10-27 v 43
8 - 13 VVAN30 VVAN30-0220 Urban dagvattenhantering (tentamen) Tentamen MWLU1, V4-vr, W4-vr KC:H-I 2021-03-24 09:16
v 17 Fre 2022-04-29 v 17
8 - 13 KETF01, KETF20, KETF30, KETN30, VVAN30 KETF01-0116, KETF20-0113, KETF30-0117, KETN30-0117, VVAN30-0220 Transportprocesser, Kemitekniska processer, Energiteknik, Teori, Urban dagvattenhantering (tentamen) Omtentamen B2, B4-pt, K2-3, K4-p, K5-m, MBIO2, MWLU1, V4-vr, W4-p, W4-vr MA 10F-I 2022-05-10 16:04