Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 50 Fre 2021-12-17 v 50
8 - 12 VVAN25 VVAN25-0120 Dricksvattenproduktion och avloppsvattenrening Tentamen K4-p, MWLU1, V4-vr, W4-p, W4-vr MA 10I-J 2021-06-08 10:29
v 17 Tis 2022-04-26 v 17
14 - 19 KETF10, KETF25, KETF35, KETF40, VVAN05, VVAN25 KETF10-0209, KETF25-0113, KETF35-0117, KETF40-0117, VVAN05-0317, VVAN25-0120 Tentamen, Reaktionsteknik, Teori, Urbana vatten (tentamen 2), Dricksvattenproduktion och avloppsvattenrening Omtentamen B2-4, K2-3, K4-p, MWLU1, RH4, V4-vr, W3, W4-p, W4-vr MA 10A-D 2022-05-10 16:04