Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 43 Tors 2021-10-28 v 43
14 - 19 FMIN30 FMIN30-0117 Tentamen och inlämningsuppgift Tentamen E4, F4, V4-tv, W4-es, W4-ms MA 9D-E 2021-03-24 14:33
v 17 Mån 2022-04-25 v 17
14 - 19 FMIF10, FMIF35, FMIF45, FMIN30, VTVA01 FMIF10-0113, FMIF35-0116, FMIF45-0119, FMIN30-0117, VTVA01-0114 Tentamen, Hållbar utveckling med elektrotekniskt perspektiv, Tentamen och inlämningsuppgift, VA-teknik Omtentamen C3, D3, E3-4, F4, L1, Pi3, V4-tv, W4-es, W4-ms Sparta:A FMIF35 14:00-17:00 (3 timmar) 2022-05-10 16:04
v 33 Lör 2022-08-20 v 33
8 - 13 FMIF35, FMIF45, FMIN30, VTVA01 FMIF35-0116, FMIF45-0119, FMIN30-0117, VTVA01-0114 Hållbar utveckling med elektrotekniskt perspektiv, Tentamen, Tentamen och inlämningsuppgift, VA-teknik Omtentamen C3, D3, E3-4, F4, L1, V4-tv, W4-es, W4-ms Sparta:B FMIF35 08:00-11:00 (3 timmar) 2022-09-09 10:37