Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Kommentar Ändrad
v 15 Ons 2021-04-14 v 15
14 - 19 FMAA55 FMAA55-0117 Matematik, linjär algebra Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1 Sista anmälningsdag 29 mars. Två delar, ca 13.40-19.45. Info kommer på http://www.maths.lth.se/utbildning/matematiklth/examination 2021-03-15 17:55
v 22 Fre 2021-06-04 v 22
14 - 19 FMAA55 FMAA55-0117 Matematik, linjär algebra Distansundervisning pga. covid-19, Tentamen IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1 Sista anmälningsdag 24 maj. Två delar, ca 13.40-19.45. Info kommer på http://www.maths.lth.se/utbildning/matematiklth/examination 2021-05-07 15:21
v 34 Tis 2021-08-24 v 34
14 - 19 FMAA55 FMAA55-0117 Matematik, linjär algebra Omtentamen IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1 Sista anmälningsdag 9 augusti . Två delar, ca 13.40-19.30. Info på http://www.maths.lth.se/utbildning/matematiklth/examination 2021-07-01 14:54