Tentor
Tid Kurskod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 47 Lör 2020-11-21 v 47
8 - 11 KETF40 Dugga W3 MA 9, Hela 2020-10-22 15:49
v 2 Fre 2021-01-15 v 2
8 - 13 KETF40 Tentamen Tentamen W3 2020-10-17 11:04
v 15 Ons 2021-04-14 v 15
8 - 13 KETF10, KETF25, KETF35, KETF40, VVAN05, VVAN25 Dricksvattenproduktion och avloppsvattenrening, Reaktionsteknik, Tentamen, Teori, Urbana vatten (tentamen 2) Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen B2-4, K2-3, K4-p, MWLU1, RH4, V4-vr, W3, W4-p, W4-vr 2020-12-16 08:39
v 33 Ons 2021-08-18 v 33
14 - 19 KETF01, KETF10, KETF25, KETF30, KETF35, KETF40, VVAF01 Energiteknik, Reaktionsteknik, Tentamen, Teori, Transportprocesser, VA-teknik Omtentamen B2-4, K2-3, RH4, V2, W3, W4-p 2021-04-23 09:32
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Dugga
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp