Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Ändrad
v 44 Ons 28/10 v 44
8 - 13 MIOF30 MIOF30-0117 Optimering och simulering Tentamen I3, M4 2020-09-07 15:52
v 15 Fre 16/4 v 15
8 - 13 MIOF10, MIOF20, MIOF30, MION05, MION50 MIOF10-0110, MIOF20-0217, MIOF30-0117, MION05-0110, MION50-0115 Material- och produktionsstyrning, Företagsorganisation, Optimering och simulering, Affärsmarknadsföring, Kvalitetsstyrning Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen D4-se, E4-pla, E5-pla, I1, I3, I4-ai, I4-lf, I4-pr, I5-lf, I5-pr, M3, M4-lp, M5-lp, MLOG1-2 2021-02-16 13:48
v 33 Fre 20/8 v 33
8 - 13 MIOF30, MION05 MIOF30-0117, MION05-0110 Optimering och simulering, Affärsmarknadsföring Omtentamen E5-pla, I3, I4-ai, M4, MD4 2021-05-17 14:58