Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Studentgrupp Kommentar Ändrad
v 50 Ons 2020-12-09 v 50
14 - 18 FAFA65 BME1 2020-09-09 12:46
v 2 Ons 2021-01-13 v 2
8 - 13 FAFA05, FAFA65 FAFA05-0115, FAFA65-0115 Fysik - Våglära, optik och atomfysik, Fysik - Våglära och optik BME1, N1 FAFA65 4 timmar 2020-10-17 10:50
v 15 Tis 2021-04-13 v 15
8 - 13 FAFA05, FAFA65, FAFN01, FYSN14 FAFA05-0115, FAFA65-0115, FAFN01-0114, FYSN14-0711 Fysik - Våglära, optik och atomfysik, Fysik - Våglära och optik, Skriftlig tentamen, Tentamen BME1, BME4-bf, E4-fh, F4-f, FYSN14, MFOT1, N1 2021-02-16 13:31
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Dugga
 
Omdugga
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp