Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Kommentar Ändrad
v 11 Lör 20/3 v 11
8 - 13 MVKN60, MVKN85 MVKN60-0114, MVKN85-0117 Turbomaskinernas teori, Turbulent förbränning Tentamen F5, M4, M4-en, W4 2021-03-23 13:35
v 14 Tis 6/4 v 14
8 - 13 MMVA01, MMVF01, MMVF15, MVKF15, MVKN60, MVKN95 MMVA01-0108, MMVF01-0417, MMVF15 -0120, MVKF15-0110, MVKN60-0114, MVKN95-0118 Termodynamik med strömningslära för BI, Termodynamik och strömningslära, Strömningslära, Grundläggande fordonssystem, Turbomaskinernas teori, Skriftlig tentamen Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen BI2, E4-em, F4-bem, I4, M2, M4-en, M4-tt, M5-en, MD2, Pi4-bem, W4 2021-02-16 12:45
v 34 Tors 26/8 v 34
14 - 19 MMVF05, MVKN60, MVKN95 MMVF05-0117, MVKN60-0114, MVKN95-0118 Värmeöverföring, Turbomaskinernas teori, Skriftlig tentamen Omtentamen E4-em, F4-bem, M3, M4-en, M5-en, MLIV1, W4 Lokal: Inst 2020-03-30 12:49
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp