Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 40 Mån 2020-09-28 v 40
10 - 12 VVRF10 Dugga W3 Kårhusets Gasquesal 2020-03-09 07:14
v 44 Tors 2020-10-29 v 44
14 - 19 VVRF10, VVRN10 VVRF10-0117, VVRN10-0110 Strömningslära, Avrinnings-modellering Tentamen MWLU2, V5-vr, W3, W5-vr Kårhusets Gasquesal, Vic:1-HELA 2020-10-01 15:02
v 14 Fre 2021-04-09 v 14
8 - 13 VVRA01, VVRF10, VVRN30 VVRA01-0117, VVRF10-0117, VVRN30-0117 Delprov 1, Strömningslära, Kusthydraulik Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen MWLU2, V5-vr, W1, W3, W5-vr 2021-02-16 13:17
v 34 Fre 2021-08-27 v 34
8 - 13 VVRA01, VVRA05, VVRF10, VVRN20 VVRA01-0117, VVRA05-0117, VVRF10-0117, VVRN20-0114 Delprov 1, Vatten, Strömningslära, Vatten, samhälle och klimatförändringar Omtentamen MWLU1, V2, V4-vr, W1, W3, W4-vr 2021-05-17 15:22