Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 19 Tors 2016-05-12 v 19
14 - 19 FRTN01 FRTN01-0114 Tentamen Tentamen C5-ssr, D4-is, D4-se, D4-ssr, E4-ra, E4-ss, F4-r, I4-pvs, M4-fo, M4-me, Pi4-pv Vic:1A-C 100 platser 2016-10-02 15:53
v 22 Ons 2016-06-01 v 22
14 - 19 FRTN01 FRTN01-0114 Tentamen Omtentamen C5-ssr, D4-is, D4-se, D4-ssr, E4-ra, E4-ss, F4-r, I4-pvs, M4-fo, M4-me, Pi4-pv MA 10F, MA 9F 2016-10-02 15:53
v 34 Tis 2016-08-23 v 34
14 - 19 FRTN01 FRTN01-0114 Tentamen Omtentamen C5-ssr, D4-is, D4-se, D4-ssr, E4-ra, E4-ss, F4-r, I4-pvs, M4-fo, M4-me, Pi4-pv MA 9C 2016-10-02 15:53