Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 2 Tors 2018-01-11 v 2
8 - 13 FFFN05, FYST40 FFFN05-0109, FYST40-0901 Nanomaterial - Termodynamik och kinetik, Nanomaterial - termodynamik och kinetik Tentamen F4, FYST40, K4-m, N4-m Fys:H221 2017-08-30 10:42
v 15 Tors 2018-04-12 v 15
8 - 13 FFFN05, FFFN25, FYST40, FYST50 FFFN05-0109, FFFN25-0115, FYST40-0901, FYST50-1511 Nanomaterial - Termodynamik och kinetik, Skriftlig tentamen, Nanomaterial - termodynamik och kinetik, Tentamen Omtentamen E4-fh, F4, F4-f, F4-hn, F4-nf, FYST40, FYST50, K4-m, N4-hn, N4-m, N4-nf Fys:H421 2017-10-26 10:54