Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar
v 23 Mån 2013-06-03 v 23
8 - 13 MAMN30 MAMN30-0113 Arbetsorganisation och ledarskap Tentamen I4-ai DC:310 Seminarierum, DC:467 Seminarierum, DC:Stora hörsalen T-C4,T-I4,T-M4,
v 35 Ons 2013-08-28 v 35
8 - 13 MAMN30 Omtentamen med föranmälan C4, I4, I4-ai DC:467 Seminarierum T-M4,
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen