Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Kommentar
v 2 Tis 2012-01-10 v 2
8 - 13 MMT160 MMT160-0195 CAD/CAM/CAE Omtentamen med föranmälan T-I4,T-M3,T-MD4,T-T4,, Tills m MMT045 + MMTA05 i M:IP1
v 35 Tis 2012-08-28 v 35
8 - 13 MMT160 MMT160-0195 CAD/CAM/CAE Omtentamen med föranmälan M3 T-I4,T-MD4,T-T4,, Tills med MMT045 i M:IP1
 
Omtentamen med föranmälan