Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar
v 10 Ons 2012-03-07 v 10
8 - 13 KAK050, KAKN05 KAK050-0110, KAKN05-0111 Tentamen Tentamen B4-l, B4-lm, B4-mb, K4-l, MBIO1 KC:H-I
v 35 Fre 2012-08-31 v 35
14 - 19 KAKN05 KAKN05-0111 Tentamen Omtentamen med föranmälan B4-l, B4-lm, B4-mb, K4-l Tillsammans med KAK050 och KAKF01 i K:HT-MBIO1,
 
Omtentamen med föranmälan
 
Tentamen