Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Kommentar Ändrad
v 10 Tors 2012-03-08 v 10
8 - 13 KET030 KET030-0305 Energiteknik Tentamen K3 T-B4, 2016-10-17 20:39
v 15 Fre 2012-04-13 v 15
8 - 13 KET030 KET030-0305 Energiteknik Omtentamen med föranmälan K3 T-B4,, Tills m KTE170 + KETF01 i K:H-I 2016-10-17 20:41
v 35 Tis 2012-08-28 v 35
14 - 19 KET030 KET030-0305 Energiteknik Omtentamen med föranmälan B4, K3 i K:H-I, M. KET071/170/131/023, KET045 2016-10-17 17:33