Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar
v 43 Tors 2017-10-26 v 43
8 - 13 KASN10 KASN10-0117 Materialkemi Tentamen K4-m, N4-m KC:H-I
v 14 Tors 2018-04-05 v 14
8 - 13 KASA01, KASA10, KASF15, KASN10, KOOA05, KOOA15 KASA01-0117, KASA10-0117, KASF15-0117, KASN10-0117, KOOA05-0109, KOOA15-0115 Tentamen, Oorganisk kemi, Nanoanalys, Materialkemi, Allmän kemi, Obligatoriska moment Omtentamen B1-2, BI1, K1-2, K4-m, N3, N4-m, W2 MA 10B-E
v 35 Tis 2018-08-28 v 35
8 - 13 KASA01, KASA10, KASF15, KASN10, KOOA05, KOOA15 KASA01-0117, KASA10-0117, KASF15-0117, KASN10-0117, KOOA05-0109, KOOA15-0115 Tentamen, Oorganisk kemi, Nanoanalys, Materialkemi, Allmän kemi, Obligatoriska moment Omtentamen B1-2, BI1, K1-2, K4-m, N3-4, N4-m, W2 Vic:3B-C OBS!! Ny lokal!