Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Lokal Kommentar Ändrad
v 43 Tors 2017-10-26 v 43
8 - 13 KASN10 KASN10-0117 Materialkemi Tentamen KC:H-I 2018-01-26 14:23
v 14 Tors 2018-04-05 v 14
8 - 13 KASA01, KASA10, KASF15, KASN10, KOOA05, KOOA15 KASA01-0117, KASA10-0117, KASF15-0117, KASN10-0117, KOOA05-0109, KOOA15-0115 Tentamen, Oorganisk kemi, Nanoanalys, Materialkemi, Allmän kemi, Obligatoriska moment Omtentamen MA 10B-E 2018-05-04 10:42
v 35 Tis 2018-08-28 v 35
8 - 13 KASA01, KASA10, KASF15, KASN10, KOOA05, KOOA15 KASA01-0117, KASA10-0117, KASF15-0117, KASN10-0117, KOOA05-0109, KOOA15-0115 Tentamen, Oorganisk kemi, Nanoanalys, Materialkemi, Allmän kemi, Obligatoriska moment Omtentamen Vic:3B-C OBS!! Ny lokal! 2018-09-10 12:14
 
Omtentamen
 
Tentamen