Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 2 Mån 2017-01-09 v 2
14 - 19 GEMA60 GEMA60-0107 Tentamen GEMA60-16H Sparta:C Tentamen. Lokal Sparta C, adress Tunavägen 39. 2017-11-15 12:44
v 16 Ons 2017-04-19 v 16
8 - 13 GEMA60, TEK070, TEK255 GEMA60-0107, TEK070-0101, TEK255-0104 Omtentamen BI3, E4, EXTG70-18V, GEMA60-16H, L3, RH4-rh, TEK070-17V Omtentamen. Lokal Eden 25, adress Paradisgatan 5. 2016-12-27 11:08
v 22 Ons 2017-05-31 v 22
8 - 13 GEMA60 GEMA60-0107 Tentamen GEMA60-17V Sparta:A Tentamen. Lokal Sparta A, adress Tunavägen 39. 2017-11-15 12:44
v 34 Ons 2017-08-23 v 34
8 - 13 GEMA60, TEK070, TEK255 GEMA60-0107, TEK070-0101, TEK255-0104 Omtentamen BI3, E4, EXTG70-18V, GEMA60-16H, GEMA60-17V, L3, RH4-rh, TEK070-17V Sparta:D Omtentamen. Lokal Sparta D, adress Tunavägen 39. 2017-11-15 12:44