Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 11 Mån 2022-03-14 v 11
14 - 18 VTVF36 VTVF36-0121 Trafikstyrning, signal- och telekom inom järnvägstrafik Tentamen IBYI2 3T E413 2022-04-19 11:20
v 34 Ons 2022-08-24 v 34
8 - 12 VTVF35-36 VTVF35-0210, VTVF36-0121 Del 2, Trafikstyrning, signal- och telekom inom järnvägstrafik Omtentamen IBYI2 3T E413 2021-03-18 15:10