Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 17 Mån 2022-04-25 v 17
8 - 13 FAFA70, FAFA76, FAFF10, FFFN25, FMFF15, FYST50 FAFA70-0217, FAFA76-0121, FAFF10-0316, FFFN25-0115, FMFF15-0110, FYST50-1511 Energi- och omvärldsfysik, Kvantformalism, Skriftlig tentamen, Kvantmekanik och matematiska metoder, Tentamen Omtentamen E4-fh, F3, F4-es, F4-f, F4-hn, F4-nf, I1, MFOT1, MNAV1, N4-hn, N4-nf, W1 Sparta:A-B 2021-04-07 05:24
v 22 Mån 2022-05-30 v 22
14 - 19 FAFA76 FAFA76-0121 Energi- och omvärldsfysik Tentamen I1 MA 10A-D 2021-03-12 13:16
v 34 Tis 2022-08-23 v 34
8 - 13 FAFA70, FAFA76, FAFF10, FFFN25, FYST50 FAFA70-0217, FAFA76-0121, FAFF10-0316, FFFN25-0115, FYST50-1511 Energi- och omvärldsfysik, Kvantformalism, Skriftlig tentamen, Tentamen Omtentamen E4-fh, F3, F4-es, F4-f, F4-hn, F4-nf, I1, MFOT1, MNAV1, N4-hn, N4-nf, W1 Sparta:A-B 2021-04-07 05:26
 
Omtentamen
 
Tentamen