Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 43 Fre 2021-10-29 v 43
14 - 19 FMAA05, FMAB65 FMAA05-0108, FMAA05-0319, FMAB65-0120, FMAB65-0121 Delkurs B1, Skriftlig tentamen Distansundervisning pga. covid-19, Tentamen B1, BI1, D1, E1, F1, I1, K1, L1, N1, Pi1, V1, W1 Distanstentamen med Zoom-övervakning och Respondus Lockdown Browser. Information kommer snart på http://www.maths.lth.se/utbildning/matematiklth 2021-09-14 11:55
v 16 Ons 2022-04-20 v 16
8 - 13 FMAA05, FMAB65 FMAA05-0108, FMAA05-0319, FMAB65-0120, FMAB65-0121 Delkurs B1, Skriftlig tentamen Omtentamen B1, BI1, D1, E1, F1, I1, K1, L1, N1, Pi1, V1, W1 MA 10, Hela, MA 9A-E 2021-05-03 11:57
v 34 Ons 2022-08-24 v 34
8 - 13 FMAA05, FMAB65 FMAA05-0108, FMAA05-0319, FMAB65-0120, FMAB65-0121 Delkurs B1, Skriftlig tentamen Omtentamen B1, BI1, D1, E1, F1, I1, K1, L1, N1, Pi1, V1, W1 MA 10, Hela 2021-05-03 14:06
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp