Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Ändrad
v 11 Tis 2022-03-15 v 11
8 - 13 FBRN05, FYST28 FBRN05-0119, FYST28-0701 Laserbaserad diagnostik, Laserbaserad förbränningsdiagnostik Tentamen F4-f, FYST28, MFOT1 2021-12-09 09:15
v 17 Ons 2022-04-27 v 17
8 - 13 FBRN05 FBRN05-0119 Laserbaserad diagnostik Omtentamen F4-f, MFOT1 2021-03-26 06:09