Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 43 Lör 2021-10-30 v 43
8 - 13 VVRN40 VVRN40-0117 Strömning i naturliga vatten Tentamen MWLU2, V5-vr, W5-vr Sparta:C 2021-05-28 08:43
v 17 Ons 2022-04-27 v 17
8 - 13 VVRF01, VVRN40 VVRF01-0107, VVRN40-0117 Integrerad vattenresurshantering: Internationella aspekter, Strömning i naturliga vatten Omtentamen MKAT2, MWLU1-2, V4-vr, V5-vr, W4-vr, W5-vr V:N2 VVRF01 = 4 timmar 2021-04-07 05:31
 
Omtentamen
 
Tentamen