Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 46 Fre 2021-11-19 v 46
8 - 13 KETF40 Dugga W3 Eden 025-026 2021-11-16 07:30
v 2 Lör 2022-01-15 v 2
8 - 13 KETF40 KETF40-0117 Tentamen Tentamen W3 MA 10F-H 2021-05-31 11:50
v 17 Tis 2022-04-26 v 17
14 - 19 KETF10, KETF25, KETF35, KETF40, VVAN05, VVAN25 KETF10-0209, KETF25-0113, KETF35-0117, KETF40-0117, VVAN05-0317, VVAN25-0120 Tentamen, Reaktionsteknik, Teori, Urbana vatten (tentamen 2), Dricksvattenproduktion och avloppsvattenrening Omtentamen B2-4, K2-3, K4-p, MWLU1, RH4, V4-vr, W3, W4-p, W4-vr MA 10A-D 2021-03-16 06:42
v 33 Ons 2022-08-17 v 33
8 - 13 KETF01, KETF10, KETF25, KETF30, KETF35, KETF40, VVAF01 KETF01-0116, KETF10-0209, KETF25-0113, KETF30-0117, KETF35-0117, KETF40-0117, VVAF01-0109 Transportprocesser, Tentamen, Reaktionsteknik, Energiteknik, Teori, VA-teknik Omtentamen B2-4, K2-3, RH4, V2, W3, W4-p MA 10G-J 2021-03-15 14:18
 
Dugga
 
Omtentamen
 
Tentamen