Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 17 Tis 2022-04-26 v 17
14 - 19 FAFF10, FBRF01 FAFF10-0416, FBRF01-0117 Kärnfysik, Grundläggande förbränning Omtentamen F3, F4-es, K4, M4-bem, W4 MA 10F-G FAFF10 = 4 timmar 2021-03-23 11:11
v 22 Fre 2022-06-03 v 22
8 - 13 FBRF01 FBRF01-0117 Grundläggande förbränning Tentamen F4-es, K4, M4, W4 MA 8B-C 2021-03-22 15:17
v 33 Mån 2022-08-15 v 33
8 - 13 FAFF11, FBRF01 FAFF11-0221, FBRF01-0117 Teoridel, Grundläggande förbränning Omtentamen F2, F4-es, K4, M4, W4 MA 8, Hela 2021-03-17 08:55
 
Omtentamen
 
Tentamen