Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 17 Fre 2022-04-29 v 17
14 - 19 EITA50 EITA50-1901 Tentamen Omtentamen C2, D3, E3 Sparta:A 2021-03-22 14:44
v 22 Fre 2022-06-03 v 22
14 - 19 EITA50 EITA50-1901 Tentamen Tentamen C2, D3, E3 Vic:1D, Vic:2-HELA EITA50 180 platser 2021-04-22 14:07
v 33 Fre 2022-08-19 v 33
14 - 19 EITA50 EITA50-1901 Tentamen Omtentamen C2, D3, E3 Sparta:A 2021-03-22 14:23
 
Omtentamen
 
Tentamen