Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 1 Lör 2022-01-08 v 1
8 - 13 MIOF01-02, MIOF15, MION05, MION50 MIOF01-0108, MIOF02-0121, MIOF15-0116, MION05-0110, MION50-0115 Tentamen, Affärsmarknadsföring, Kvalitetsstyrning Tentamen B5, C5, D5, E4-pla, E5-pla, I2, I4-ai, I5-lf, I5-pr, K5, M4, M5-lp, MD4, MLOG2 Vic:1-HELA, Vic:2A 2021-03-18 11:53
v 17 Fre 2022-04-29 v 17
8 - 13 MIOF10, MIOF30, MION05, MION50 MIOF10-0110, MIOF30-0117, MION05-0110, MION50-0115 Material- och produktionsstyrning, Optimering och simulering, Affärsmarknadsföring, Kvalitetsstyrning Omtentamen E4-pla, E5-pla, I3, I4-ai, I4-lf, I5-lf, I5-pr, M4, M4-lp, M5-lp, MD4, MLOG1-2 Vic:1A-C 2021-03-24 09:31
v 33 Mån 2022-08-15 v 33
8 - 13 MION50 MION50-0115 Kvalitetsstyrning Omtentamen I5-lf, I5-pr, M5-lp, MLOG2 2021-03-24 09:21
 
Omtentamen
 
Tentamen