Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 11 Fre 2022-03-18 v 11
8 - 13 FAFA60 FAFA60-0116 Fotonik Tentamen D1 MA 10A-I 2021-05-10 10:39
v 17 Ons 2022-04-27 v 17
8 - 13 FAFA01, FAFA60, FAFA80, FAFF40 FAFA60-0116 Fotonik Omtentamen C1, D1, E1, F1, M1, Pi1 MA 10C-I 2021-03-09 11:44
v 33 Fre 2022-08-19 v 33
8 - 13 FAFA01, FAFA60, FAFA80, FAFF40 Omtentamen C1, D1, E1, F1, M1, Pi1 MA 10E-J 2021-03-09 11:46
 
Omtentamen
 
Tentamen