Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 11 Fre 2022-03-18 v 11
8 - 13 FAFA70, FFFN25, FYST50 FAFA70-0217, FFFN25-0115, FYST50-1511 Energi- och omvärldsfysik, Skriftlig tentamen, Tentamen Tentamen E4-fh, F4-es, F4-f, F4-hn, F4-nf, MFOT1, MNAV1, N4-hn, N4-nf, W1 Vic:3B-D 2022-04-19 11:20
v 17 Mån 2022-04-25 v 17
8 - 13 FAFA70, FAFA76, FAFF10, FFFN25, FMFF15, FYST50 FAFA70-0217, FAFA76-0121, FAFF10-0316, FFFN25-0115, FMFF15-0110, FYST50-1511 Energi- och omvärldsfysik, Kvantformalism, Skriftlig tentamen, Kvantmekanik och matematiska metoder, Tentamen Omtentamen E4-fh, F3, F4-es, F4-f, F4-hn, F4-nf, I1, MFOT1, MNAV1, N4-hn, N4-nf, W1 Sparta:A-B 2022-05-10 16:04
v 34 Tis 2022-08-23 v 34
8 - 13 FAFA70, FAFA76, FFFN25, FYST50 FAFA70-0217, FAFA76-0121, FFFN25-0115, FYST50-1511 Energi- och omvärldsfysik, Skriftlig tentamen, Tentamen Omtentamen E4-fh, F4-es, F4-f, F4-hn, F4-nf, I1, MFOT1, MNAV1, N4-hn, N4-nf, W1 Sparta:A-B 2022-04-01 07:44