Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 43 Mån 2021-10-25 v 43
14 - 19 FMEA30, FMEN21 FMEA30-0113, FMEN21-0114 Statik och partikeldynamik, Kontinuumsmekanik Tentamen F4-bem, I4, M2, M4-bem, MD2, Pi4-bem Vic:2D, Vic:3-HELA 2021-03-18 10:15
v 2 Mån 2022-01-10 v 2
8 - 13 FMEA30 FMEA30-0213 Dynamik Tentamen M2, MD2 Vic:2-HELA, Vic:3A 2021-03-18 10:30
v 17 Mån 2022-04-25 v 17
8 - 13 FMEA30, FMEA35 FMEA30-0113, FMEA35-0120 Statik och partikeldynamik, Mekanik I Omtentamen F1, M2, MD2, Pi1 Vic:1A-C 2021-03-15 09:33
  Tis 2022-04-26
8 - 13 FMEA30 FMEA30-0213 Dynamik Tentamen M2, MD2 Sparta:B-C 2021-03-18 10:33
v 33 Tis 2022-08-16 v 33
8 - 13 FMEA21, FMEA30 FMEA21-0121, FMEA30-0213 Mekanik II, Dynamik Omtentamen F2, M2, MD2 MA 8, Hela 2021-03-17 09:45
v 34 Lör 2022-08-27 v 34
8 - 13 FMEA30, FMEA35 FMEA30-0113, FMEA35-0120 Statik och partikeldynamik, Mekanik I Omtentamen F1, M2, MD2, Pi1 Vic:1A-B 2021-04-22 15:18
 
Omtentamen
 
Tentamen