Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 16 Ons 2022-04-20 v 16
8 - 13 FHLF01, FHLF10, FHLF20 FHLF01-0212, FHLF10-0115, FHLF20-0117 Tentamen Omtentamen BME4-br, F3, M3, Pi3 Sparta:D 2021-03-10 14:07
v 22 Ons 2022-06-01 v 22
14 - 19 FHLF01, FHLF10, FHLF20 FHLF01-0212, FHLF10-0115, FHLF20-0117 Tentamen Tentamen BME4-br, F3, M3, Pi3 MA 10A-H 2021-03-10 13:48
v 34 Fre 2022-08-26 v 34
8 - 13 FHLF01, FHLF10, FHLF20, FHLN25 FHLF01-0212, FHLF10-0115, FHLF20-0117, FHLN25-0117 Tentamen, Brottmekanik, fortsättningskurs Omtentamen BME4, BME4-br, F3-4, M3, M4-bem, Pi3-4 Sparta:D 2021-03-25 09:52
 
Omtentamen
 
Tentamen