Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 11 Mån 2022-03-14 v 11
8 - 13 FAFN05, FYST21 FAFN05-0108, FYST21-0701 Ljus - materia växelverkan, Ljus-material växelverkan Tentamen F4-f, F4-tf, MFOT1, MNAV1 Fys:H221 2021-03-26 07:54
v 33 Tis 2022-08-16 v 33
14 - 19 FAFA55, FAFF10, FAFN05, FYST21 FAFA55-0212, FAFF10-0516, FAFN05-0108, FYST21-0701 Tentamen och inlämningsuppgifter, Atomfysik, Ljus - materia växelverkan, Ljus-material växelverkan Omtentamen F1, F3, F4-f, F4-tf, MFOT1, MNAV1 Fys:H421 FAFA55 3 timmar FAFF10 4 timmar 2021-03-17 11:35
 
Omtentamen
 
Tentamen