Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Ändrad
v 44 Tis 2020-10-27 v 44
8 - 13 FRTN55 FRTN55-0120 Tentamen Tentamen B5, C4, D4-ssr, E4-ra, F4, F4-r, I4, I4-pvs, K4, M4, MMSR2, Pi4-ssr 2020-09-07 15:58
v 14 Tors 2021-04-08 v 14
14 - 19 FRTN55 FRTN55-0120 Tentamen Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen B5, C4, D4-ssr, E4-ra, F4, F4-r, I4, I4-pvs, K4, M4, MMSR2, Pi4-ssr 2021-02-16 13:14
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp