Tentor
Tid
Kurskod
Kurs/provkod
Prov
Undervisningstyp
Studentgrupp
Kommentar
Ändrad
v 1 Lör 2021-01-09 v 1
8 - 13 FMAA05, FMAB70 FMAA05-0419, FMAB70-0120 Delkurs B2, Skriftlig tentamen Tentamen B1, BI1, C1, D1, E1, F1, I1, K1, L1, N1, Pi1, V1, W1 Ändrad till distanstentamen. Preliminär info, se http://www.maths.lth.se/utbildning/matematiklth/examination/ 2020-12-08 15:41
v 15 Mån 2021-04-12 v 15
8 - 13 FMAA05, FMAB70 FMAA05-0419, FMAB70-0120 Delkurs B2, Skriftlig tentamen Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen B1, BI1, C1, D1, E1, F1, I1, K1, L1, N1, Pi1, V1, W1 Sista anmälningsdag 29 mars. Tre delar, ca 7.40-14.00. Info kommer på http://www.maths.lth.se/utbildning/matematiklth/examination 2021-03-15 17:49
v 34 Mån 2021-08-23 v 34
8 - 13 FMAA05, FMAB70 FMAA05-0419, FMAB70-0120 Delkurs B2, Skriftlig tentamen Omtentamen B1, BI1, C1, D1, E1, F1, I1, K1, L1, N1, Pi1, V1, W1 Sista anmälningsdag 9 augusti . Tre delar, ca 7.40-14.00. Info på http://www.maths.lth.se/utbildning/matematiklth/examination 2021-07-01 14:49