Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Kommentar Ändrad
v 11 Lör 2021-03-20 v 11
8 - 13 FMAA01, FMAB60 FMAA01-0319, FMAB60-0120 Delkurs A3, Skriftlig tentamen Distansundervisning pga. covid-19, Tentamen BME1, M1, MD1 Kan INTE anvöndas som tentamen på B2. Anmälan senast den 8 mars. 2021-02-22 14:43
v 14 Fre 2021-04-09 v 14
8 - 13 FMAA01, FMAB60 FMAA01-0319, FMAB60-0120 Delkurs A3, Skriftlig tentamen Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen BME1, M1, MD1 Sista anmälningsdag 29 mars. Tre delar, ca 7.40-14.00. Info kommer på http://www.maths.lth.se/utbildning/matematiklth/examination 2021-03-15 17:16
v 34 Mån 2021-08-23 v 34
8 - 13 FMAA01, FMAB60 FMAA01-0319, FMAB60-0120 Delkurs A3, Skriftlig tentamen Omtentamen BME1, M1, MD1 Sista anmälningsdag 9 augusti . Tre delar, ca 7.40-14.00. Info på http://www.maths.lth.se/utbildning/matematiklth/examination 2021-07-01 14:49
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp