Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Ändrad
v 2 Tis 2021-01-12 v 2
14 - 19 EDAG01 EDAG01-0120 Tentamen Tentamen C4-pv, D4-hs, D4-is, D4-pv, E4, F4, F4-bs, I4, M4, N4, Pi4-pv 2020-10-17 10:46
v 33 Mån 2021-08-16 v 33
8 - 13 EDAG01 EDAG01-0120 Tentamen Omtentamen C4-pv, D4-hs, D4-is, D4-pv, E4, F4, F4-bs, I4, M4, N4, Pi4-pv 2021-05-17 16:25
 
Omtentamen
 
Tentamen