Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Ändrad
v 2 Tis 2021-01-12 v 2
8 - 13 BMEN15 BMEN15-0119 Tentamen Tentamen BME5-sbh, C4, D4-ssr, E4-bg, E4-mt, E4-ss, F4-ss, MMSR2, MWIR2, Pi4 2020-10-17 11:11
v 15 Mån 2021-04-12 v 15
8 - 13 BMEF25, BMEN15 BMEF25-0119, BMEN15-0119 Tentamen Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen BME5-sbh, C4, D4-ssr, E4-bg, E4-mt, E4-ss, F4, F4-ss, MMSR2, MWIR2, Pi2, Pi4 2021-02-16 13:24
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp