Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Ändrad
v 2 Tis 2021-01-12 v 2
8 - 17 FMFN25, FYTN15 FMFN25-0118, FYTN15-1801 Statistisk mekanik Muntlig tentamen F4-tf, FYTN15, MNAV1, N4, Pi4 2020-06-08 12:50
  Ons 2021-01-13
8 - 17 FMFN25, FYTN15 FMFN25-0118, FYTN15-1801 Statistisk mekanik Muntlig tentamen F4-tf, FYTN15, MNAV1, N4, Pi4 2020-06-08 12:50
  Tors 2021-01-14
8 - 17 FMFN25, FYTN15 FMFN25-0118, FYTN15-1801 Statistisk mekanik Muntlig tentamen F4-tf, FYTN15, MNAV1, N4, Pi4 2020-06-08 12:50
 
Muntlig tentamen