Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 44 Ons 2020-10-28 v 44
14 - 18 VTVF95 VTVF95-0117 Vägkonstruktion och VA-system Tentamen IBYV2 3T E413 Deltenta VA-system 2020-05-29 11:19
v 2 Fre 2021-01-15 v 2
8 - 12 VTVF95 VTVF95-0117 Vägkonstruktion och VA-system Tentamen IBYV2 Deltenta vägbyggnad 2020-12-11 07:44
v 14 Fre 2021-04-09 v 14
8 - 12 VTVF95 VTVF95-0117 Vägkonstruktion och VA-system Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen IBYV2 Deltenta VA-system 2021-02-16 13:15
v 15 Lör 2021-04-17 v 15
9 - 13 VTVA35, VTVF95 VTVA35-0109, VTVF95-0117 Banteknik för ingenjörer, Vägkonstruktion och VA-system Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen IBYI2, IBYV2 VTVF95 - Vägbyggnad 2021-02-16 13:53
v 33 Tis 2021-08-17 v 33
14 - 18 VTVA35, VTVF95 VTVA35-0109, VTVF95-0117 Banteknik för ingenjörer, Vägkonstruktion och VA-system Omtentamen IBYI2, IBYV2 VTVF95 - VA-system 2021-05-17 16:14
v 34 Ons 2021-08-25 v 34
8 - 12 VTVF95 VTVF95-0117 Vägkonstruktion och VA-system Omtentamen IBYV2 Deltenta vägbyggnad 2021-05-17 16:23
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp