Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Ändrad
v 44 Tis 2020-10-27 v 44
8 - 13 MIOA12 MIOA12-0118 Industriell ekonomi, allmän kurs Tentamen BI4, C4, N4, Pi4, RH4, V2 2020-09-07 15:59
v 2 Tis 2021-01-12 v 2
8 - 13 MIOA01, MIOA12, MIOA15 MIOA01-0118, MIOA12-0118, MIOA15-0118 Tentamen, Industriell ekonomi, allmän kurs Tentamen B3, BI4, BME4, E2, IDA3, IEA3, K3, RH4, W3 2020-10-17 10:45
v 11 Tis 2021-03-16 v 11
8 - 13 MIOA12 MIOA12-0118 Industriell ekonomi, allmän kurs Tentamen F3, IBYA3, IBYI3, IBYV3, MD1 2020-11-12 14:21
v 15 Tis 2021-04-13 v 15
8 - 13 MIOA12 MIOA12-0118 Industriell ekonomi, allmän kurs Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen BI4, C4, D4-se, E2, F3, IBYA3, IBYI3, IBYV3, IDA3, IEA3, MD1, N3, Pi4, V2, W3 2021-02-16 13:31
v 33 Mån 2021-08-16 v 33
8 - 13 MIOA12 MIOA12-0118 Industriell ekonomi, allmän kurs Omtentamen BI4, C4, D4-se, E2, F3, IBYA3, IBYI3, IBYV3, IDA3, IEA3, MD1, N3, Pi4, V2, W3 2021-05-17 14:27
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp